Visie en werkwijze

Materie:

Steeds meer mensen willen naast een mooi architectonisch en functioneel ontwerp ook inzicht in de materiële kant van het bouwen. Steeds vaker klinken vragen zoals: “Welke materialen kunnen er worden toegepast, waar komen ze vandaan en hoe zijn ze geproduceerd?” en “Wat zijn de milieu- en gezondheidsaspecten van deze materialen?” of “Wat heeft de bouw voor gevolgen voor het energiegebruik en de CO2-uitstoot?”

Michiel in Gare au vent

Mijn missie:

  • Vanuit een integrale benadering de materiële kant van het bouwen invoegen in het ontwerp en realiseringsproces.
  • Het vergroten van bewustzijn ten aanzien van materiaal en installaties in woningen en gebouwen.
  • Hierdoor werken aan gezondheid en welbevinden van de gebouwgebruikers.
  • Met oog voor mens, plant en dier, dus voor een duurzame toekomst.

Wat ik te bieden heb:

  • In het ontwerp en realisatieproces adviseren ten aanzien van materialen, techniek en binnenklimaat.
  • Mijn inbreng kan een rol spelen in de oriëntatie-fase waarin opdrachtgevers en/of ontwerpers keuzes willen maken ten aanzien van de materiële invulling van het idee of ontwerp.
  • Vervolgens kan ik het resultaat vertalen in een programma van eisen, een omschrijving van toe te passen materialen, techniek, etc.
  • Daarna kan ik behulpzaam zijn in het stadium van materiaal- en installatiekeuzen in de bouwvoorbereidingsfase; hierbij verzorg ik de afstemming tussen de verschillende disciplines (constructies, installaties, vormgeving, etc.).
  • Tenslotte kan ik in de uitvoeringsfase directie voeren en toezicht houden op de kwaliteit, de tijd en de kosten.
  • De omvang van mijn advisering maak ik passend op de vraag.