Onderhoudsplanning vastgoed Landgoed, Hemmen 2013

Project:

 • Landgoed Heerlijkheid Hemmen  Landgoed Heerlijkheid Hemmen
 • opstellen onderhoudsplanning met kostenraming van 55 objecten (woningen, boerderijen schuren, etc.)
 • opdrachtgever: Rentmeesterskantoor Van Lynden, Hemmen
 • uitvoering: 2013

Hemmen, Veldstraat 89

Advisering:

 • inventarisatie huidige onderhoudstoestand van 55 gebouwen/woningen
 • opstellen 10-jaars onderhoudsplanning
 • onderhoudskostenraming bij de onderhoudsplanning
 • rapportage met onderhoudskosten per vak discipline per jaar
 • berekening onderhoudskosten per jaar

station Dodewaard-Hemmen

Bijzondere projectkwaliteiten:

 • zeer gevarieerde objecten, monumenten en nieuwe gebouwen
 • stationsgebouw Dodewaard-Hemmen
 • verdeelstation elektriciteit
 • kerk in Hemmen
 • dorpspomp en hoefstal

Gemeentelijk monument

kerk Hemmen

trekkershut Hemmen