Zelfbouwproject, Aardehuizen Olst 2015

Project:

 • door kopers en huurders georganiseerd en gerealiseerd woonproject
 • 20 koopwoningen, 3 huurwoningen en een gemeenschapshuis
 • opdrachtgever: Vereniging Aardehuizen Oost Nederland, Olst    Aardehuis
 • ontwerp: ORIO Architecten, Michel Post
 • uitvoering: 2012 / 2015

AON koepelring

Advisering:

 • ontwerp uitvoeringsdetails, constructie en materiaal
 • begeleiding technische uitwerking
 • kwaliteitstoezicht op de uitvoering
 • aansturing diverse onderaannemers
 • begeleiding van de aannemer bij de afbouw
 • voorlichting aan bewoners over bouwwijze, materialen, uitvoering en bewoning
 • projectcoördinatie uitvoeringsfase
 • oplevering

AON blok 1

Bijzondere projectkwaliteiten:

 • collectief particulier opdrachtgeverschap
 • aardehuis-principe nl.wikipedia.org/wiki/Earthship
 • eigen drinkwaterwinning
 • toepassing hergebruik-bouwmaterialen
 • vloer- en wandverwarming
 • photo-voltaïsche- en warm-water-zonnecollectoren
 • houtkachels, veelal geïntegreerd met vloerverwarmingssysteem
 • biolet-toiletten (geen watergebruik)
 • helofytenfilter voor grijs afvalwater
 • hemelwaterinfiltratie op het terrein
 • leemstucwerk
 • vegetatiedaken

AON blok 6 huurwoningen

AON Rietgors Olst

aardewoning Olst, 1A