Ecollectief

ecollectiefAls bouwadviseur ben ik lid van het Ecollectief (vereniging). Het Ecollectief is een groep van vakmensen uit verschillende vakgebieden die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden, adviseren en bouwen van woonprojecten. Het betreft dan vooral woonprojecten waarbij toekomstige bewoners opdrachtgever zijn. Deze (toekomstige) bewoners ontwikkelen hun eigen project en maken gebruik van de kwaliteiten van de adviseurs uit het Ecollectief.

Ecollectief Almere Buitenkans 2010      Buitenkans Bouwbord

Samen Bouwen, Duurzaam Wonen

In die projecten is vaak veel aandacht voor vormgeving, ecologie, milieu, gezondheid en sociale verbinding. Al deze facetten spelen een rol in het ontwikkelen van dergelijke moderne projecten. Het resultaat is dan ook zeer divers en een uitdrukking van wat voor die groep van mensen belangrijk wordt gevonden; het doet recht aan de vele verschillende bewoners en hun woonwensen. Als voorbeeld zijn op mijn website enkele van dergelijke projecten te zien.

Doelstelling

Het Ecollectief stelt zich ten doel om bezielde, professionele ondersteuning van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) te bevorderen.

Wat we doen

Als collectief komen we enkele malen per jaar bij elkaar en behandelen we een thema, ingebracht door een van de deelnemers. Als het even kan vindt zo’n bijeenkomst plaats op lokatie van een gerealiseerd CPO-project. In de afgelopen periode zijn de volgende thema’s aan de orde geweest.

  • installaties in moderne woningen (2018)
  • veranderingen in omgevingsrecht (2017)
  • vormgeving, kunst en spiritualiteit (in de Tempelhof, Winssen, 2016)
  • menselijkheid in de architectuur (2016)
  • financiële meerwaarde van duurzaam bouwen
  • wat betekent “duurzaam bouwen” voor jou?

Het doel is dat we van elkaar leren en elkaar inspireren bij het werken met bewonersgroepen, gemeenten en woningbouwverenigingen.

Ecollectief Iewan, Nijmegen 2014   Ruigoord, Ecollectief 2014

www.ecollectief.org